Disseny d’oficines híbrides: menys metres quadrats i més teletreball

22/04/2024

Grup Efebé

Disseny d’oficines híbrides: creant espais flexibles per a noves formes de treballar

En els darrers anys, hem estat testimonis d’una transformació radical en la nostra forma de treballar. La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat l’adopció de noves formes de treball i ha desafiat les convencions tradicionals sobre el lloc de treball. Un dels canvis més significatius ha estat l’auge del treball híbrid, un model que combina dies de treball a l’oficina amb dies de treball remot des de casa o altres llocs fora de l’oficina.

Allò que abans es considerava una mesura temporal per fer front a la crisi de salut pública ara s’ha convertit en una tendència permanent que està remodelant completament el món laboral. Les empreses de totes les mides estan reconsiderant les seves polítiques i pràctiques laborals per adaptar-se a aquesta nova realitat.

En aquest article, explorarem com el disseny de les oficines està evolucionant per adaptar-se a aquest nou paradigma.

com son les oficines hibrides?

1. L’impacte del treball híbrid en el disseny d’oficines

Flexibilitat espacial i versatilitat

El disseny de les oficines híbrides es centra en la flexibilitat i la versatilitat. Els espais de treball ja no es configuren de manera rígida, amb escriptoris fixos i sales de reunions permanents. En lloc d’això, s’estan creant entorns més dinàmics que poden adaptar-se a les necessitats canviants dels empleats. Això inclou àrees de treball compartides, sales de reunions flexibles i zones de col·laboració.

A més, els espais de treball híbrids també han de tenir en compte la diversitat d’activitats que realitzen els empleats al llarg del dia. Per exemple, alguns poden necessitar àrees tranquil·les per concentrar-se en tasques individuals, mentre que altres poden requerir espais oberts per reunir-se i col·laborar amb companys. El disseny ha de permetre aquesta flexibilitat per satisfer les necessitats de tots els empleats.

Tecnologia integrada

Amb el treball híbrid, la tecnologia es converteix en un component crucial del disseny d’oficines. Les empreses han d’invertir en eines i sistemes que facilitin la col·laboració remota i la comunicació efectiva entre equips dispersos. Això implica la integració de programari de videoconferència, plataformes de missatgeria instantània i eines de gestió de projectes en el disseny de les oficines.

A més, el disseny de les oficines ha de tenir en compte la connectivitat digital. Es necessiten punts d’accés WiFi robustos i connexions d’alta velocitat per garantir que els empleats puguin accedir als recursos i comunicar-se sense problemes, independentment de on es trobin dins de l’espai de treball.

cabina insonorizada

2. Diferències entre oficines convencionals i oficines híbrides

Flexibilitat horària i espacial

Una de les principals diferències entre les oficines convencionals i les oficines híbrides és la flexibilitat horària i espacial que ofereix aquest últim model. Els empleats poden triar quan i on treballar en funció de les seves necessitats i preferències individuals. Això pot millorar la satisfacció laboral i la qualitat de vida dels empleats.

La flexibilitat horària permet als empleats adaptar la seva jornada laboral a les seves necessitats personals, la qual cosa pot ser especialment beneficiosa per a aquells amb responsabilitats familiars o compromisos fora del treball. A més, la possibilitat de treballar des de casa o des d’altres llocs fora de l’oficina proporciona als empleats un major control sobre el seu entorn de treball, la qual cosa pot millorar la seva productivitat i benestar.

Enfocament en la col·laboració

Mentre que les oficines convencionals solen estar dissenyades per al treball individual, les oficines híbrides fomenten la col·laboració i la interacció entre els empleats. Es creen espais específics per a reunions informals, sessions de brainstorming i treball en equip. Això promou la creativitat i la innovació dins de l’empresa.

El disseny de les oficines híbrides ha de facilitar la col·laboració tant en persona com de forma remota. Això pot incloure la integració de tecnologia de videoconferència a les sales de reunions i àrees de treball compartides, així com la creació d’espais virtuals on els empleats remots puguin participar en activitats d’equip i col·laborar en projectes.

espacios de colaboracion oficina

3. Elements clau en el disseny d’oficines híbrides

Àrees de treball flexibles

Les oficines híbrides han de comptar amb àrees de treball flexibles que es puguin adaptar a diferents necessitats. Això pot incloure espais oberts amb escriptoris compartits, àrees de descans informals i sales de reunions que es poden reservar segons sigui necessari. La idea és proporcionar als empleats la llibertat de triar l’entorn que millor s’adapti al seu estil de treball.

La flexibilitat en el disseny de les oficines també implica la possibilitat de reconfigurar l’espai segons les necessitats canviant de l’empresa. Per exemple, si una empresa experimenta un augment en la col·laboració entre equips, pot ser necessari crear més espais de reunió i zones de treball col·laboratiu. El disseny ha de permetre aquesta adaptabilitat per garantir que l’espai de treball segueixi sent funcional i eficient al llarg del temps.

Tecnologia integrada i accessible

La tecnologia ha d’estar integrada en el disseny de les oficines de manera que sigui accessible i fàcil d’utilitzar per a tots els empleats. Això implica la instal·lació de pantalles tàctils, sistemes de videoconferència d’alta qualitat i connexions WiFi robustes. A més, és important oferir formació i suport tècnic per garantir que els empleats puguin utilitzar aquestes eines de manera efectiva.

La tecnologia també pot jugar un paper important en la creació d’entorns de treball segurs. Per exemple, es poden implementar sistemes de reserva d’espais i seguiment de la densitat d’ocupació per garantir el distanciament social i el compliment dels protocols de salut i seguretat. A més, la tecnologia de purificació i control de la qualitat de l’aire pot ajudar a mantenir un ambient de treball saludable.

tecnología en las empresas

4. Sostenibilitat a les oficines híbrides

La sostenibilitat juga un paper cada vegada més important en el disseny i operació de les oficines híbrides. A mesura que les empreses busquen reduir el seu impacte ambiental i complir amb els objectius de sostenibilitat, estan adoptant pràctiques i tecnologies que promouen l’eficiència energètica i la conservació de recursos. Aquí tenim algunes formes en què les oficines híbrides poden ser més sostenibles:

Disseny eco-friendly

El disseny d’oficines híbrides pot integrar elements eco-friendly que redueixin el consum d’energia i minimitzin el residus. Això inclou l’ús de materials de construcció sostenibles, com ara fusta certificada i materials reciclats, així com la incorporació de sistemes d’il·luminació LED de baix consum i sistemes de climatització eficients i panells acústics.

Espais verds

Incorporar àrees verdes a les oficines híbrides no només millora l’estètica del lloc de treball, sinó que també té beneficis ambientals. Les plantes ajuden a purificar l’aire interior, redueixen la petjada de carboni i creen un ambient més saludable i productiu pels empleats. A més, les àrees verdes a l’aire lliure poden servir com a espais de trobada i relaxació, fomentant la connexió amb la natura i el benestar dels treballadors.

Eficiència energètica

Les oficines híbrides poden optimitzar l’ús de l’energia mitjançant la implementació de sistemes de gestió energètica i la instal·lació d’equips eficients. Això inclou l’automatització de l’il·luminació i el control de temperatura, l’ús de sensors d’ocupació per regular l’ús de l’energia i l’adopció de fonts d’energia renovable, com ara plaques solars i turbines eòliques.

Reducció del desplaçament

El treball híbrid redueix la necessitat de desplaçaments diaris al treball, la qual cosa a la vegada disminueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades amb el transport. Permetent que els empleats treballin des de casa part del temps, les empreses poden contribuir a la reducció de la congestió del trànsit i la contaminació de l’aire, alhora que milloren la qualitat de vida dels seus treballadors.

Pràctiques de gestió de residus

Fomentar pràctiques de gestió de residus sostenibles és una altra manera en què les oficines híbrides poden ser més respectuoses amb el medi ambient. Això inclou la implementació de programes de reciclatge, la reducció del consum de paper mitjançant la digitalització de documents i la promoció de la reutilització de materials i equips d’oficina.

Beneficis de la sostenibilitat

La sostenibilitat a les oficines híbrides no només beneficia el medi ambient, sinó que també pot generar estalvis significatius per a les empreses. L’eficiència energètica i la reducció dels costos operatius poden millorar la rendibilitat a llarg termini i reforçar la imatge corporativa de l’empresa com a líder en responsabilitat social i ambiental. Descobreix els 6 punts clau per a l’arquitectura sostenible aquí.

plantas en oficina

5. Preguntes freqüents (FAQs)

Què és el treball híbrid?

El treball híbrid és un model laboral que combina dies de treball a l’oficina amb dies de treball remot des de casa o altres llocs fora de l’oficina.

Quins són els beneficis del treball híbrid?

El treball híbrid ofereix una major flexibilitat, un millor equilibri entre la feina i la vida personal, i la possibilitat de reduir els desplaçaments i els costos associats.

Com poden les empreses adaptar les seves oficines al treball híbrid?

Les empreses poden adaptar les seves oficines al treball híbrid mitjançant la creació d’espais flexibles, la integració de tecnologia i la promoció de la col·laboració i la interacció entre els empleats.

Quin és el paper de la tecnologia en el disseny d’oficines híbrides?

La tecnologia juga un paper crucial en el disseny d’oficines híbrides en facilitar la comunicació remota, la col·laboració en línia i la gestió d’espais de treball flexibles.

zona comun oficina

6. Conclusió

El disseny d’oficines híbrides és fonamental per al èxit del treball en l’era post-COVID. Centrant-se en la flexibilitat, la tecnologia i la col·laboració, les empreses poden crear entorns de treball que satisfacin les necessitats canviant dels empleats i fomentin la innovació i el creixement. El treball híbrid ha arribat per quedar-se, i el disseny de les oficines jugarà un paper clau en com les empreses s’adapten a aquest nou model laboral.

Les oficines híbrides ofereixen una solució flexible i adaptable que permet als empleats treballar de manera remota o a l’oficina segons les seves necessitats i preferències. Això no només millora l’equilibri entre la feina i la vida personal dels empleats, sinó que també pot augmentar la productivitat i la satisfacció laboral. Creant espais de treball flexibles i col·laboratius, les empreses poden fomentar la creativitat i la innovació, així com reforçar la cultura organitzativa.

En resum, el disseny d’oficines híbrides és una oportunitat per reinventar el lloc de treball i adaptar-se a les noves realitats del món laboral. Adoptant un enfocament centrat en les persones i aprofitant la tecnologia disponible, les empreses poden crear entorns de treball que promoguin el benestar dels empleats i impulsen l’èxit a llarg termini.

disseny d'oficines holístic

Transforma la teva oficina amb Efebé

Si busques transformar la teva oficina en un espai híbrid que fomenti la col·laboració i la productivitat, Efebé et pot ajudar. Amb més de 25 anys d’experiència en el sector, som experts en el disseny i l’adequació d’espais de treball que s’adapten a les necessitats de l’empresa i dels seus empleats.

Els nostres serveis

Per què Efebé?

Contacta amb nosaltres aquí i transforma la teva oficina amb Efebé i descobreix com el disseny d’oficines híbrides pot millorar la productivitat, la col·laboració i el benestar dels teus empleats.

Posts relacionats

Per poder descarregar el contingut, si us plau faciliti’ns la seva adreça de correu electrònic.

Gràcies! La seva descarrega ja s’ha iniciat!

Alguna cosa ha anat malament, intenteu de nou més tard.

Si us plau revisi els camps marcats.