Centres mèdics

Com millorar els espais pediàtrics

Les àrees de pediatria són espais especialment sensibles, per això és important saber com millorar els espais pediàtrics.

...
Instal·lació de panells informatius a l'EAP Vic

Des d’Efebé, entenem els consultoris mèdics com espais que han de ser acollidors, confortables i amb les condicions d’higiene i seguretat adequats, per tal de facilitar la relació

...
confort ambiental

Una bona gestió i control dels paràmetres que afecten al confort ambiental dels Centres Sanitaris és indispensable per a garantir la qualitat dels espais, per evitar la manca de co

...

El Centre Pediàtric ARCC es troba amb un problema força comú en moltes institucions avui dia: els espais de consulta i recepció estan poc adaptats a les necessitats reals de l’espai.

...
Subscriure a Centres mèdics