TransPerfect Barcelona

TransPerfect Barcelona

La nova oficina de Transperfect a Barcelona està destinada a acollir la direcció de l'empresa i reb les visites de clients més importants, per això es dota l’espai d’una bona imatge corporativa, al mateix temps que es destina una zona de treball tranquil·la, per a la direcció.

El projecte opta per la separació d’ambients segons els seus usos d’una manera amable. El canvi de paviment ens permet dividir de forma més suau els diferents ambients: un ambient més privat enfocat al treball personal i de concentració; i un ambient més col·laboratiu, de relax i de cara al públic en el qual se situaran les sales de reunions al costat de la recepció i un office amb zona de relax.

L’ús de materials càlids, acabats de tons clars i mobiliari ergonòmic i confortable fa de l’entorn de treball un ambient més humà i acollidor tant per els treballadors com per a les visites. Projectem espais on els treballadors puguin sentir-se còmodes i desconnectar, espais personals, sense oblidar el caràcter corporatiu.

La integració d’aquets conceptes al disseny permet la diversitat d’espais, tant de concentració com de relaxació i interacció social que incentiven un ambient de treball més col·laboratiu.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Programes i packs associats