Llar d'infants El Gavot

Llar d'infants El Gavot

L’escola disposava d’unes tanques de protecció dels patis de les aules de l’escola bressol que no complien amb les alçades reglamentaries, estava realitzada amb estructura metàl·lica que obligava a un manteniment periòdic acurat degut a l’oxidació del ferro. Efebé ha adequat i millorat els elements de seguretat exteriors amb el disseny i instal·lació de les tanques dels patis de sortida de les aules. El material de les noves tanques és de fàcil manteniment i d’alta durabilitat a més de complir els requisits normatius que vetllen per la seguretat dels nens.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Programes i packs associats