Instal·lació de panells informatius a l'EAP Vic

Instal·lació de panells informatius a l'EAP Vic

Des d’Efebé, entenem els consultoris mèdics com espais que han de ser acollidors, confortables i amb les condicions d’higiene i seguretat adequats, per tal de facilitar la relació entre professionals i pacients o usuaris.

Precisament, aquests han estat els fonaments que hem escollit com a referència pel desenvolupament d’un dels nostres projectes més recents: millorar els canals de comunicació al consultori mèdic EAP Vic.

Per això, hem fet una instal·lació de panells informatius a l'EAP Vic a la zona de recepció i zones d’espera, en les que es recull informació d’interès a la vegada que serveix per organitzar la pròpia gestió del centre.

A la zona de recepció, es mostra informació referent al número de consultori corresponent i els horaris dels metges, acompanyat d’un plànol de les instal·lacions, que ajuda a situar l’usuari.

D’altra banda, a les zones d’espera els usuaris disposen d’informació referent a campanyes publicitàries, educació grupal, activitats que s’organitzen al propi centre o informació corporativa acompanyada d’un codi de conducta.

Tota aquesta informació es presenta en pantalles LED de 40” i 50” controlades des d’un ordinador central, en el que es pot modificar i renovar el contingut.

Amb aquesta instal·lació de panells informatius a l'EAP Vic hem aconseguit incrementar la visibilitat del centre, millorar el canal d’informació del centre cap als seus usuaris i establir relacions de fidelització amb els clients.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon