Espais escolars saludables

Espais escolars saludables

L’article “Strategies to Keep Schools Clean and Students Healthy” (http://www.cleanlink.com/news/article/Strategies-to-Keep-Schools-Clean-and-Students-Healthy--14643) ens explica la importància de mantenir l’escola neta per prevenir riscos.

Cintias Corporation afirma que la neteja i manteniment de l’entorn escolar està directament relacionada amb el rendiment acadèmic dels alumnes. A partir d’aquí, enumera tres principis bàsics a tenir en compte per mantenir unes condicions òptimes:

  1. Millorar la qualitat de l’aire. És recomanable col·locar estores en tots els espais que suposin una accés d’entrada a altra sala. D’aquesta manera evitem que la brutícia s’instal·li a l’interior de l’edifici. Però a més d’això, ens hem d’assegurar que tant les estores com els elements de ventilació romanguin nets, perquè sinó estaríem removent partícules contaminants.
  2. Netejar de forma segura. D’acord amb l’agència de Protecció Mediambiental (EPA), molts estudiants s’exposen a aire contaminat per pesticides o productes químics diàriament. Per això és important escollir amb molta cura els productes de neteja que utilitzem.
  3. Prevenir la propagació de bacteris. El Centre de Control i Prevenció de Malalties afirma que es perden un 22 milions de dies d’escola a l’any entre tots els nens a causa de refredats. Per evitar que els bacteris es propaguin proposen sistemes de neteja bloquejats o d’un sol ús. Per exemple, hem d’evitar les saboneres on els nens puguin ficar les mans i contaminar tot el recipient sencer.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Programes i packs associats